Płyty drogowe betonowe

Płyty stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych. Zaletą naszego produktu jest taki montaż uchwytu by nie wystawał on poza obrys płyty daje to także oraz możliwość ułożenia płyt tak by nie powstały szczeliny.

Płyta drogowa

Współpracujemy z