Popiół_lotny zoom

Hover

Popiół_lotny
Full Screen

Popiół lotny

na zamówienie

Jest to drobnoziarnista frakcja popiołów powstających w czasie spalania paliw, tylko częściowo zatrzymywanych w instalacjach oczyszczania spalin (np. w elektrofiltrach). Jest wprowadzana do atmosfery bezpośrednio z emitorów (np. kominów elektrociepłowni) lub unoszona przez wiatr z powierzchni hałd. W czasie emisji spalin odgrywają rolę czynnika odsiarczającego. Są stosowane m.in. do produkcji betonu (np. bloczków budowlanych, kostki brukowej i innych wyrobów), cementu portlandzkiego i pucolanowego, geopolimerów. Posiadamy nieograniczony dostęp do popiołów lotnych i możemy go dostarczyć na wskazane miejsce.

Waga 1000 kg

Dane produktu:

Waga: 1000 kg

Kategorie: ,

Jest to drobnoziarnista frakcja popiołów powstających w czasie spalania paliw, tylko częściowo zatrzymywanych w instalacjach oczyszczania spalin (np. w elektrofiltrach). Jest wprowadzana do atmosfery bezpośrednio z emitorów (np. kominów elektrociepłowni) lub unoszona przez wiatr z powierzchni hałd. W czasie emisji spalin odgrywają rolę czynnika odsiarczającego. Są stosowane m.in. do produkcji betonu (np. bloczków budowlanych, kostki brukowej i innych wyrobów), cementu portlandzkiego i pucolanowego, geopolimerów. Posiadamy nieograniczony dostęp do popiołów lotnych i możemy go dostarczyć na wskazane miejsce.

Współpracujemy z