Płyty drogowe i prefabrykaty betonowe 

Płyty drogowe MON

Betonowe płyty drogowe to materiały cechujące się solidnością, uniwersalnością zastosowań oraz możliwością szybkiego układania. Płyty prefabrykowane wykonane z betonu C 25/30 (tzw. “beton konstrukcyjny”) mają podwójną siatkę zbrojeniową, co daje im wytrzymałość nawet na bardzo duże naciski i obciążenia. Dlatego idealnie nadają się do budowania dróg stałych, tymczasowych, szlaków komunikacyjnych oraz utwardzania nawierzchni placów, parkingów, składów. Mogą być używane zarówno na terenie normalnym, jak i podmokłym. Inną możliwością ich zastosowania są ściany zasieków.

PŁYTY DROGOWE, PREFABRYKATY BETONOWE

Płyty betonowe prefabrykowane umożliwiają szybkie stworzenie stabilnych powierzchni bez konieczności pracochłonnego betonowania. Dostępne są w dwóch rozmiarach:
– 300 x 150 x 15
– 300 x 100 x 15

Prefabrykaty betonowe

Szeroki wybór prefabrykatów betonowych. Wykonane z najwyższej jakości materiałów i surowców, dają gwarancję długotrwałej eksploatacji. W ciągłej ofercie znajdują się:
– płyty do umacniania skarp, dna rowów oraz wylotów urządzeń wodnych,
– estetyczne i wytrzymałe słupki wysokości 100 cm do wyznaczania granic pasów drogowych – na życzenie klienta mogą być malowane w wybranym kolorze ,
– murki oporowe czołowe i proste, służące do zakończenia przepustów, zapobiegające obsuwaniu się ścian przejazdu,
– korytka kolejowe i skarpowe w wersjach trapezowej, trójkątnej oraz skrzydełkowej,
– rury przepustowe produkowane betonowe i żelbetowe do stosowania w budownictwie drogowym do wykonania przepustów drogowych, obudów dla rurociągów, kabli, urządzeń sanitarnych.

Współpracujemy z